Who‘s Hui-Han | Vem är Hui-Han

Om Hui-Han Hu

Hui-Han Hu, född i Taiwan, är en professionell dansare. Hon började med kinesisk klassisk dans och kinesisk folkdans på en dansskola som tonåring och turnerade då i såväl Europa som i andra asiatiska länder. Hon är dansare och danspedagog med examen från både Taipei Physical Education College (Taiwan) och Dans- och Cirkushögskolan (Stockholm). 

Under de senaste tre åren har hon varit verksam som dansare, koreograf och projektledare. Hon har arbetat med dans och teater för vuxna och för barn och unga. Som dansare har hon arbetat med bland annat med Virpi Pahkinen, Marionetteatern, Teater Tre och Masthuggsteatern. Som projektledare har hon samproducerat föreställningar med Kulturhuset Dieselverkstaden, Dansmuseet och Östasiatiska museet. Hon har arbetat med stöd från bland annat Kulturrådet, Stockholm Stad, Stockholms Läns Landsting, Konstnärsnämnden och Nacka kommun. 

Läs mer om mina projekt.
Läs mer om andras projekt från Arkiv.

Hui-Han Hu, born in Taiwan, is a professional dancer, choreographic creator and dance educator. She started with Chinese classical dance and Chinese folk dance at a dance school as a teenager, touring Europe as well as a number of Asian countries. She is a dancer and dance educator with a degree from both Taipei Physical Education College (Taipei, Taiwan) and Dance and Circus University (Stockholm, Sweden).

For the past three years she has been active mainly in Sweden. She has been active as a dancer, choreographer and project manager. She has worked with dance and theater for adults and for young people and children. As a dancer, she has worked with, among others, Virpi Pahkinen, Puppet Theater, Theater Tre and Masthuggsteatern. As a project manager, she has co-produced performances with Kulturhuset Dieselverkstaden, the Dance Museum, and The Museum of Far Eastern Antiquities in Stockholm. She has worked with support from, among others, Arts Council of Sweden, City of Stockholm, City of Nacka as well as Stockholm County Council. She has been granted residency by Kulturhuset Dieselverkstaden (Stockholm, Sweden) in 2017 and 2019 and by Devir CAPA (Faro, Portugal) in 2019.

Read more about  mina projekt.
Read more from other’s projects from Arkiv.

Kontakta mig/Contact me

[wpforms id=”311″]

14 mars, 2018